21.  Stor blandet maki boks

14 stk. / 99 kr.

Mere info

Maki 14 stk: 5 stk Kyoto / 5 stk Nagano / 4 stk Månedens maki